Ved smitte med Covid-19

Sådan gør du i kajaklubben ved Covid19-smitte

På et tidspunkt rammer smitten formentlig Hvidovre Kajakklub direkte. Vores politik er sådan:

Sekundær smitte – du er gjort opmærksom på, at folk i din nærhed/omgangskreds er smittede:

  • Sørg for selv at blive testet.
  • Hold dig fra klubben til du har fået negativt testresultat.
  • Gør klubmedlemmer, du har været i nærheden af, opmærksom på din risikoprofil og bed dem blive testet også.

Primær smitte – du har fået konstateret Covid19 ved smittetest:

  • Tal åbent om det – det er ikke flovt. Det er bedst du gør noget ved det. Vi overholder GDPR (Persondataforordningen) og må ikke nævne navne på medlemmer med et positiv test – med mindre det er OK for dig.
  • Ved positiv test kontakt næstformand Keld Broksø, 23244152, keld@kb-kommunikation.dk Vi får herefter rådgivning hos Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden. Keld er talsperson ift. klubben og omgivelser i smittesager.
  • Vi lukker ikke klubben, men kortlægger bedst muligt hvem du har været i nærheden af i klubben som smittet. Dem sender vi meddelelser ud til om test og karantæne til du/I har 2 negative tests indenfor 5-6 dage. (Nære kontakter definerer myndighederne/Dansk Idrætsforbund som familiemedlemmer i husstanden eller personer, som man har opholdt sig tættere end én meter af i mere end 15 minutter. I klubben er nære kontakter typisk holdkammerater, trænere mv.)

PS – husk at gøre rent før og efter ergometer- og vægttræning.

(Det er også OK at huske hinanden på det 🙂 )