Love og reglementer

Klubhuset og klubbens område er forbeholdt medlemmer af HvK samt de gæster, der er inviteret. I klubhuset er rygning, e-cigaretter og benyttelse af snus ikke tilladt.

Love for Hvidovre kajakklub

Sikkerhedsbestemmelser for Dansk Kano og Kajak Forbund

Sikkerhedsreglement for HvK

Samværsreglement, herunder indhentning af børneattest, og regler for arbejdet med børn og unge

Ordensreglement

Nøglereglement

Fuldbefarent medlem

Fredningsbestemmelser for kalveboderne

Dopingpolitik

Bådudvalgets arbejde

Bådreglement

Bådpladsreglement for HvK

Brug_af_HvK_til_div_arrangementer

Alkoholpolitik

Dopinglisten 2020

Sikkerhedsinstruks ved Poloarrangementer

Sikkerhedsbestemmelser fra DKF

Blanketter

Indmeldelsesblanket