Formanden har ordet!

Kære alle,

Så indvier et nyt tiltag i HvK: Formanden har (eller tager) ordet.  Her på denne blog vil jeg prøve at opdatere jer på det, der sker i HvK, i kajakverdnen i det hele taget eller andet, som berører os.
Diskussionen, som vi havde på generalforsamlingen for nogle uger siden, viste at der er behov for en afklaring af vores kommunikationsplatforme og der er også et behov for at vi bruger vores hjemmeside langt mere.
Vi har nu følgende muligheder for at kommunikere sammen:
Vores hjemmeside vil fungere som vores ansigt udad til, altså det officielle billede af HvK. Den er vigtig at have opdateret og fin, så hvis kommunen, DKF eller potentielle nye medlemmer finder vej hertil, vil kunne lide, hvad de ser. Ved at logge ind på hjemmesiden vil man stadig kunne finde handicapresultater, bestyrelsesdokumenter og nu også formandens blog. Det er håbet at flere vil finde vej derindtil og bruge den side lidt mere.
Vores facebookside vil forblive lukket og skal fungere som vores kommunikationsmiddel internt i klubben. Vi synes at facebooksiden og den måde vi bruger den på, fungerer rigtig fint til omtale af stævneresultater, billeder,  kommentarer, roaftaler, glemte ting og sager og masser af andre ting, som vi skal snakke med hinanden om. Vi håber at instruktionshold, som danner facebookgrupper for årgangen, hen ad vejen hellere melder sig ind i Hvidovre kajakklubs facebookgruppe og dermed forhåbentlig i højere grad integreres i HvK.
Ved lidt mere vigtige beskeder, sender vi også beskeden ud på mail.