Nyeste retningslinjer fra 21/4 – 2021

Kulturministeriet, DIF og DGI er færdige med at udarbejde de retningslinjer, der var gældende fra i går 21/4 -2021.

Læs evt. retningslinjerne fra Kulturministeriet her.

Læs evt. her om udmeldingerne fra DIF / DGI

Bestyrelsen har ud fra dette udarbejdet følgende retningslinjer, der gælder indtil der kommer nye:

Unge medlemmer til og med 17 år, samt medlemmer over 70 år, har adgang til træningsfaciliteter, bad og omklædning. Medlemmer over 70 år skal dog have et gyldigt coronapas.

Klubhuset må pt. ikke bruges til andet (Sociale aktiviteter, møder etc.)

Yderligere betingelserne for adgang:

De medlemmer, der benytter sig af lempelsen, skal selv desinficere træningsredskaber, håndtag, kontaktflader mv. efter brug, på samme måde, som eliteholdet hidtil har gjort.

Afstandskrav mv. er de samme som var gældende inden sidste nedlukning – se her.

Mvh. Bestyrelsen i HvK

Nye retningslinjer fra kommunen gældende fra 21/4 – 2021

Kære forening (sendt til kontaktansvarlig og formand – husk at sende videre!)

Fra onsdag den 21. april genåbnes der for yderligere foreningsaktivitet, en genåbning som mange har set frem til!

OBS: jf. tidligere mail pr. d.d. gælder dette lige pt. ikke for Avedøre Sogn, som er lukket ned!

Med virkning fra på onsdag den 21. april gælder følgende for indendørsidrætten:

  • Indendørsidræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 18 år og for voksne over 70 år.
  • For børn og unge til og med 18 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
  • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.

For udendørsidrætten gælder følgende fortsat:

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt
  • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere.
  • Professionel idræt er fortsat undtaget.

Det er stadig ikke muligt at anvende foreningshuse!

De kommende gældende retningslinjer for indendørsidrætten er pt. under udarbejdelse i kulturministeriet, disse vil blive udgivet i uge 16. Som udgangspunkt vil det være følgende retningslinjer, som vil være gældende:

Hver deltager skal have 7,5 kvm, dette gælder også for omklædningsrum.

En standart gymnastiksal er 200 kvm = 26 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele salen)

En standart hal er 1000 kvm = 133 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele hallen)

Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem personer (afstanden vurderes fra næse til næse). Idræts- og foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Der opfordres her til, at man her har ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Man kan dele faciliteterne op, hvis man kan sikre, at der er tydelig afstand mellem hver gruppe. De enkelte grupper skal overholde det gældende forsamlingsforbud (Indendørs = 25 for børn og unge under 18 og 10 for vokse fra 70 år – Udendørs = 50 personer). Grupperne skal holdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Én træner kan ikke undervise flere grupper samtidig.

Det anbefales, at udøvere medbringer eget udstyr, hvis ikke dette er muligt, anbefales det, at udstyret rengøres undervejs eller som minimum efter brug.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfyldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder afsprittes løbende.

Husk at I selv skal sørge for sprit til jeres medlemmer.

Generelt anbefales det, at have ekstra fokus på hygiejne, mindske kontakten til andre og være OBS på symptomer.

Hvis der sker ændringer i retningslinjerne, vil vi naturligvis sende en opdatering.

Hvis I har spørgsmål, er vi klar til at modtage disse.

God søndag.

—-

Venlig hilsen
 
Dorthe Lauridsen
Foreningskoordinator

Åbning på klem!

Så lysner det for de helt unge – og de noget ældre:

“På onsdag 21/4 kan idrætsforeningerne igen slå dørene op til indendørs idræt. Planen for genåbning af indendørsidrætten er blevet fremrykket, så både børn og unge til og med 18 år og voksne over 70 år fra på onsdag den 21. april igen kan mødes til idrætsaktiviteter indendørs.”

Så træningsfaciliteter samt omklædning og bad er nu mulig for nogle af os.

Generalforsamling forsøges afholdt 27/5 kl. 18:00

Forholdene omkring Covid-19 gør, at vi i bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen / medlemsmødet til d. 27/5. Hvis det stadig ikke er muligt at holde det indendørs, vil vi forsøge at gennemfører det udendørs – med mindre restriktionerne forhindrer det.

Dagsorden mm. er tidligere udsendt, men kan i øvrigt findes her: https://www.hvidovrekajakklub.dk/?m=202010

Det er brandærgerligt, at vi som idrætsklub har måttet leve med de besværligheder, Corona-virussen har skabt, men vi håber alle har forståelse for de tiltag, vi som bestyrelse har måttet foretage.

Med håbet om en god sæson!