Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Chris Lander
Næstformand: Keld Broksø
Kasserer: Inge Ribers
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Søren Sibbersen, Bo Sørensen (husmand), Katja Olsen, Marianne Petersen

Der afholdes 5 bestyrelsesmøder om året, en ordinær generalforsamling og et medlemsmøde. Bestyrelsen udstikker rammerne for klubbens årlige virke indenfor elitearbejdet, motionistafdelingen, ungdomsarbejdet og eventuelle stævner.