Nye restriktioner fra 9. dec. til 3 jan.

Hermed udmeldingen om hvad de restriktioner, der gælder fra onsdag d. 9/1 – 2020 til 3/1 – 2021, betyder for HvK.

Når I først får dem nu, skyldes det, der har været noget uklarhed i fortolkningen af reglerne, som har gjort, Søren Sibbersen har ligget vandret for at hitte rede i, hvad der egentlig er gældende.

  • Al indendørs idræt ikke tilladt indtil d. 3. januar, ingen indendørs lokaler må benyttes. D.v.s ingen adgang til klublokalerne i denne periode – heller ikke omklædningsrum og bad. Undtaget er roere på U-landsholdet og Magnus, ifølge de udmeldte regler.
  • Udendørs aktivitet er tilladt med de begrænsninger, der var gældende i foråret: Max. 10 personer, afstand på 2m, også på bro og aflægsplads. Omklædning hjemme eller i fri luft / bil el. lign.

Det er tilladt at “håndværkerne” fortsætter deres arbejde i klubhuset, idet reglerne om afstand mm. naturligvis skal overholdes.

Rengøringsholdene er aflyst i denne periode – den krævede daglige rengøring varetages under Sørens ledelse.

Folketinget kan muligvis forlænge de nye begrænsninger – så får I besked.

Generalforsamling 21/1 – 2021 (hvis det er muligt!)

Så prøver vi igen!

Covid-19 har gjort det til en særdeles vanskelig affære at få afholdt vores generalforsamling. Vi forsøger nu igen – vel vidende, at Covid-19 situationen samt eventuelle restriktioner kan nødvendiggøre endnu en udsættelse.

Vi forsøger altså at afholde GF d. 21/1 – 2020 med den tidligere udsendte dagsorden + bilag. (Se event. her)

I bedes igen tilmelder jer på hvidovrekajakklub@hvidovre.dk inden d. 16/1, så vi har et overblik over, hvor mange vi bliver. Vi afholder GF i HvK, med mindre vi meddeler andet inden GF.