Indkaldelse & dagsorden Medlemsmøde

Hvidovre Kajakklub onsdag den 26.04.23 kl. 18

Kl. 18.00 – brød, ost, pølsebord

 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning
 • DM i Hvidovre 18-20/8: Planer og aftaler – medlemsmødet får opdatering på, hvad der er på plads – og hvad vi mangler, herunder frivillige opgaver – og hvor vi har brug for frivillige til at hjælpe. Ideer til forbedringer modtages.

Opdateringer fra udvalgene:

 • Børne & Ungdom v/Henning m.fl.
 • Elite – v/Søren, Ole.
 • Vokseninstruktion v/Peter m.fl.
 • Turudvalg – v/ Anne Dorte og Ebbe
 • Husmand – v/Bo
 • Festudvalg v/Ulla/Keld
 • Klubstue – v/Inge og AnneDorte
 • Langtursudvalg
 • Affaldsindsamling – v/ Anne Dorte

Øvrige punkter:

 • Eventuelt
 • Standerhejsning

Pbv 

 Keld Broksø