Medlemsmøde 2023 – referat

Referat medlemsmøde 

Hvidovre Kajakklub onsdag den 26.04.23 kl. 18

Efter Bo havde sørget for brød, ost og pølsebord blev Morten valgt som ordstyrer – efter Keld lovede, at fremover kommer der ud over indkaldelse på mail og FB også opslag i klubben samt på hjemmesiden (paragraf 14 & 16). Derpå var det tid til formandens beretning (Indsat) – og hun fik klapsalver efterfølgende:

Formandens beretning:

Det synes ikke særligt længe siden at jeg stod her sidst og talte til jer – og så alligevel; lad mig opsummere, hvad der er sket siden sidst: Der har været slud, sjap og sne, masser af blæst og indimellem har vi alt det, har vi

 • Vi har haft en god ergo-sæson
 • Vi har afholdt DM (ok med hjælp fra lidt andre også) i ergo
 • Holdt klubmesterskab i ergo
 • Vi har haft en vintergymnastik-sæson, som har siddet lige i skabet.

Vintersæson betyder også en del papirarbejde for bestyrelsen. I lighed med alle andre år har vi år søgt talent og elitepuljen og også den nye OL-pulje. I begyndelsen af 2023 fik vi svar på vores ansøgninger om talent-og elite og den nye OL-pulje.

Vi har fået følgende beløb fra kommunen: OL-pulje 92.368 kr., Talent- og elite: 136.630 kr.

Vi har også fået nye bestyrelsesmedlemmer og jeg kan her give lidt et indblik i, hvad vi har diskuteret:

 • DM 2023 fylder selvfølgelig meget – det kommer vi tilbage til
 • Vi vil gerne lave et årshjul, som vi kan have glæde af. Det ville skulle hænge på opslagstavlen. Her har AD og jeg været i gang, men der mangler lige lidt endnu.
 • Vi har snakket lidt om rengøringens brug af rengøringsmidler og vi kan nu sige at de er sluttet med at bruge klorin til den daglige rengøring.

Et af de emner, som har fyldt meget i den forgangne sæson har været de dyre energi-priser og tak endnu en gang for at tage det alvorligt på klubbens vegne.

Så har det desværre vist sig at være lidt efter os alle mht. til regler for vinterroning og selvom der er skrevet lidt om det på Facebook, så føler jeg stadig, at vi skal gentage reglerne – måske er der sneget sig nogle lidt “hjemmelavede” regler ind?

Der er forskel på sommersæson og vintersæson. Vintersæsonen må man ikke ro længere fra land end 200m. 200 m reglen gælder til enhver tid fra 1.10-30.4, og 200m reglen gælder altså fra strand/kyst. Der er IKKE noget med 200m fra lavvandet område eller hvad man efterhånden hører – NIX! Så igen, ikke noget med at ro direkte i lige linje op til motorvejsbroen; ikke noget med at ro direkte fra tippen til surf-klubben. Og vi bliver ærlig talt bekymrede når vi hører, at “man ikke lige tænkte over det”. Vintersæsonen er noget helt andet og man skal altså tænke sig om. Dengang jeg startede i klubben, så korrigerede vi hinanden hele tiden på vandet. Jeg syntes egentlig det var lige ret irriterende, men der lå jo unægteligt lidt opdragelse i det. Vi kommer til at vende tilbage til dette igen og igen, for bestyrelsen har faktisk en forventning om at vi kan finde ud af det, uden hele tiden at korrigere hinanden. For at understrege alvoren i dette, så vil vi også bare sige at vi nu i nogle vintre er blevet kontaktet af politiet fordi, der er rapporteret om kajakker uden roere eller andet, så folk tror at der er sket en ulykke. Og det skulle nødigt være en af os.

Hvad bringer den kommende sæson?

Vi er begyndt at forberede DM Maraton og DM Tur, som skal afholdes d 18.-20, august og lige nu er vi kommet så langt som at vi har indbydelse og program for stævnet 90 % klar. Banen skal lige måles rigtig fint op og vi har fået lovning på hjælp fra Ulla. Peter Schrøder, som er ekvilibrist i tilladelser har skaffet alle de nødvendige tilladelser til stævnet,

Vi har fået lov til at lægge beslag på en del af stranden og der er rigelig plads til en god lang overbæring. Når programmet er færdigt, kan vi lave flyers, oprette en facebookgruppe og få lavet lidt spræl omkring stævnet. Allerede nu kan vi danne os et overblik over, hvor mange frivillige vi skal bruge og hvor henne. Alt det kommer vi til, lidt senere.

Rokortsystemet: Vi skal have nyt rokortsystem. Årsagen er at Rokortsystemet er blevet opkøbt af memberlink. Vi har diskuteret dette lidt og har valgt at gå med Memberlink og vil i den forbindelse sige tusind tak til Chris for hans støtte gennem årene til vedligehold af rokortsystemet og for de tanker han har gjort sig om det nye system. – Søren, hvordan kommer det praktisk til at foregå?

Vi vil jo meget gerne have nogle flere børn herned i klubben og i nogle år har vi haft svært ved at få kontakt med skolerne; vi har skrevet til dem, men er ikke rigtig kommet igennem til dem. Men i år har vi lige nu gang i nogle aftaler med Langhøjskolen og Gungehusskolen. Idrætslinjen på Langhøjskolen kommer vanen tro til teambuilding og i år får vi også besøg af Hvidovre badminton. Af samme grund, altså det med at få flere børn herned, har også gjort at vi har meldt klubben til “Aktiv Sommer”. Søren og Ole og eliterne vil stå klar og tage imod hver mandag, når B&U tager på vandet. Så kan de besøgende børn forhåbentlig også se hvordan B&U børn hygger sig hernede hos os. Der er åbent hus hos os fra d 3. juli – anden uge i august og vi håber selvsagt at der kommer nogle børn, som bliver glade for at være hos os.

Og hvad ellers vil sæsonen bringe? Jo, lige om lidt så hejser vi standeren og starter sæson 2023. Handicap starter på næste onsdag d.3.5.2023 med fællesstart kl. 18.30 – yesss! Voksen Instruktion er allerede startet i søndags – det vil Peter sige noget mere om.

Der er hædring på rådhuset onsdag d. 17, maj. Vi har bedt om at alle herfra, der har taget medaljer i 2022 ved mesterskaber, bliver inviteret – altså ergometer DM 2022, DM kortbane, udenlandske mesterskaber, DM-maraton. Vi har endvidere indstillet klubben og forskellige specifikke medlemmer til konkrete hædringer. Så siger jeg ikke mere lige nu!

Af ungdomsroere, skal følgende hædres; Oliver, Tjark og Maxi

Seniorroer: Magnus,

Masters: Ulla, Anita, Laila, Bjarne, Anders, Jakob, Jan, Bo, Peter, mig

:::::::::::::::::

∙      Kasserer Inges beretning er tidligere udsendt, men indsættes her:

Regnskab for 2022 – og hvordan det ser ud i 2023 ”so far”!

Der har været nok at regne på de senere år – med covid – og ikke mindst med de voldsomt stigende el og gaspriser. Så jeg har været nede i klubben og læse af – rette tallene til hele tiden – og-nu heldigvis for nedadgående igen – mon der tilstøder os flere udfordringer? – vi ved det heldigvis ikke!

Medlemstallet viger også en del. Vi er faldet til 216 medlemmer – heraf 27 under 25 år – det er det laveste ”ever”. I 2019 var vi 255 medlemmer, heraf 46 under 25 år!! Covid har været en del af årsagen, da vi ikke har haft eller haft færre på instruktionsholdet. Men i år har vi fået et instruktionshold på 15 igen – og det er dejligt! Så skal vi bare have set os om efter nogle børn og unge under 25 år!!

Men trods ovennævnte udfordringer – har vi haft råd til at betale de stigende el & gaspriser – og vi får stadig en del af det betalt fra kommunen (men også her mindre og mindre, da vi får tilskud ift. unge under 25 år ift. alle aktive medlemmer)

De gode nyheder er: Vores anlægslån er væk – august 22 – tkr 57 årligt i ydelse! Det er slut med negative renter på vore konti! Vi fik lagkage fra Claes 6 gange sidste år – til fejring – fortsæt gerne med de fine resultater!!

Ikke de store investeringer i 2022, men det var der masser af i 2021, så fint med det.

For 2023: På trods af ovennævnte ”bølgeskvulp” er vi gået ind i 2023 med en fin likviditet – så vi har alt i alt stadig en fin økonomi – Selvom vi jo ikke ved, hvad fremtiden bringer! Vores kontingent er sat op 1.1.23, meen savner som sagt flere medlemmer i forhold til vort ”mindset” med at være vant til at være 250 medlemmer. Så hurra for et godt nyt instruktionshold i år – og ja tak til flere medlemmer under 25 år😊

(Driftsregnskabets tal for 2022 er sendt ud som PDF i mail til alle medlemmer og skal ikke godkendes af medlemsmødet, men Inge fik klapsalver.)

::::::::::::: 

∙      DM i Hvidovre 18-20/8: Der var oplæg fra Johanna m.fl. om alle de frivillige opgaver, som nu skal organiseres – sammen med de opgaver, vi ikke kender endnu. Efter en brainstorm på medlemsmødet kan man i punktform opsummere, hvad der (blandt andet) skal organiseres de kommende måneder, herunder:

Bådkontrol, sikkerhed, overbæring, numre, teltopstilling og nedtagning, mad, rengøring, el på stranden, bøjer, kagebagning, mad til hjælpere, samaritter, tidtagning, startere, live-streaming, vagt om natten, skrald, opdatering på hjemmeside og evt. WhatsAPP-gruppe, så man hurtigt kan komme i kontakt med løbsledelse m.m.

Opdateringer fra udvalgene:

∙    Børne & Ungdom v/Henning m.fl.: 15 børn er i gang og der er rigtig megen god aktivitet. Johanna, Henning, Jan og Rene holder tøjlerne. Og Henning håber, at ”Aktiv sommer” kan give et par ekstra roere på holdet.

∙       Elite – v/Søren, Ole. Den hårde træning til sæsonen startede op i november, og der har netop været træningslejr i Sevilla (2 drenge og en pige). Oliver er på bruttolandsholdet og Magnus´ Danmarksrekord på 1.000 meter viser et fortsat stort potentiale også internationalt.

∙    Vokseninstruktion v/Peter m.fl.: Nyt hold på 15 startede lige før medlemsmødet. Der er meget positiv stemning og holdet har været godt udfordret af vejret.

∙     Turudvalg – v/Anne Dorte og Ebbe: Anne Dorte rakte ud efter nye medlemmer i udvalget – og initiativer. Jakob og Marianne meldte sig – og Peter vil gerne lave nattur igen.

∙       Husmand – v/Bo: Der kæmpes fortsat med at få varmt vand i alle brusere. Og der planlægges snarlig maling af hele huset udvendigt. Dertil opsang: HUSK at rydde op efter jer i køkkenet – specielt vigtigt, når vi starter handicap igen.

∙    Festudvalg v/Keld: Keld er formelt bestyrelseskontakt til festudvalg, som reelt ikke formelt er etableret. Derfor opfordrede Keld til egne initiativer. Men der er snak om tidlig oktobersjatfest + Peter sigter mod julefrokost 2. lørdag i november.

∙    Klubstue – v/Inge og Anne Dorte: Efter de fine rullegardiner er sat op er udvalget på udkig efter nye sofaer + dekoration. Christian anførte, at der mangler noget dokumentation af klubbens historie. Han vil gerne hjælpe udvalget med det – og udvalget havde det allerede på tegnebrættet. I gangen undersøges mulighed for ny og mindre automat. Og Bjarne oplyste om kommende tilbud på gummigulv til træningsstue.

∙    Langtursudvalg V/ Henning: Snart er der Verra-Weser-løb og derpå Dalsland. Tilsyneladende lægges det dog oven i Tour de Gudenå i år, hvilket kan skabe svære valg for langtursroerne.

∙     Affaldsindsamling – v/ Anne Dorte: Indsamlingen fortsætter i år – både lokalt – og i efteråret som vi plejer i samarbejde med Ren Natur.

 • Skiudvalg v/HP: Skigruppen lever – bl.a. i kraft af, at deltagelse i løb kræver medlemskab af skiafdeling. Den har ikke mindst Viggo repræsenteret ved Vasaløb.
 • Orienteringsløb: Der har været god aktivitet i vinter.
 • Bådudvalg: Leon og Ejvind reparerer fortsat og Søren meldte ikke om nye bådkøb i pipelinen.
 • Gymnastik: Keld har fået besked om vi fortsat har Langhøjskolens gymnastiksal til den kommende vintersæson, og træner Nina fortalte om god aktivitet den forløbne vinter med 15-20 deltagere hver gang.
 • Kommunens havneudvalg V/Keld: Der kommer snarest arkitekttegninger til det klubhus til erstatning for roklubben.
 • Ergometer: Ole takkede for god tilslutning til træningen, der har været helt oppe på 70. Af nyt er der med tiden mulighed for at tilslutte telefon og APP til skærmene med nye træningsprogrammer.
 • Øvrige punkter:

∙      Eventuelt: Det blev anført at pontonen trænger til renovering. Jan Bertelsen har foræret klubben to både – tak for det ☺

 ∙      Standerhejsning: 3 korte og ét langt hurra samt suset fra Kalveboderne. God sæson!