Coronavirus – yderligere tiltag fra 18. marts kl. 10:00

Kære Medlemmer

Regeringen har foretaget nye tiltag, som sætter yderligere begrænsninger. Den korte besked er fra DIF’s side:

”Myndighederne har her til aften udstedt et påbud om, at alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter helt lukkes foreløbig frem til den 30. marts 2020. Forbuddet træder i kraft med virkning fra senest den 18. marts klokken 10.”

Som noget nyt gælder dette for alle roere, også eliten.

Udendørs roning er stadig tilladt, og om det skriver DKF: ”… vi opfordrer indtrængende til, at al udendørs træning enten sker alene eller med få andre – og at man virkelig lytter til rådet om at holde afstand.”

Vil du læse hele skrivelsen fra DKF, findes den her: http://bit.ly/2IS9r1t

I får nærmere besked, når situationen ændrer sig.

På bestyrelsens vegne,

Chris Lander, formand

Midlertidig adgang til rokortsystemet.

Kære medlemmer

Som meddelt tidligere:

Der vil løbende komme nye tiltag pga. coronavirus.For at imødekomme de udfordringer, der er med at skrives sig ind i rokortsystemet (idet adgang til klubben er lukket ned) har jeg undtagelsesvis lukket op for, at man kan benytte det via hjemmesiden, når man har logget sig ind. Vælg Medlemsunivers – Rokort.

Skulle siden ikke dukke op, så prøv i jeres browserindstillinger at tillade pop-up’s fra vores hjemmeside.Skulle I have glemt jeres password, så brug linket “Glemt”.

Skulle I også have glemt jeres brugernavn så kontakt mig.

Coronavirus – nye tiltag 13/3 -2020

Som meddelt i en tidligere mail, kunne der komme nye restriktioner i HvK, og her kommer så endnu et tiltag.

Vi har lige modtaget en mail fra DKF, som bl. a. skriver:

“DIF anbefaler aflysning af inden- og udendørsaktiviteterRegeringen har opfordret til, at alle frivillige foreninger indstiller indendørs aktiviteter i – indtil videre – to uger. DIF anbefaler desuden alle forbund at aflyse udendørs idrætsforeningsaktiviteter i samme periode for at støtte op om bestræbelserne på at inddæmme og forsinke smitten med corona-virus i Danmark.”

Det kan vi ikke sidde overhørigt, og derfor er der fra i morgen og to uger frem indført forbud for al indendørs træning for almindelige medlemmer. Klubstuen vil heller ikke kunne udlånes.

Det forhindrer ikke, at I kan ro individuelt. I kan komme omklædt, tage båden ud for at ro,  og derefter gå i bad derhjemme. (I parantes bemærket giver det os “gamle” medlemmer et flash-back til tiden før 1976, hvor vi var i den samme situation i et skur af et klubhus uden indlagt el og vand. Ak-ja!)

Vi anerkender, der vil være enkelte af jer, der er uforstående overfor en sådan begrænsning – men som det er udtalt af statsminister og myndigheder op til flere gange: Der er omkostninger ved denne situation vi står i, og vi er nødt til at vise samfundssind af hensyn til de ældre og svage i samfundet.

I føler formentlig næste alle, at I har et godt immunforsvar og der ikke er nogen risiko for jer, men husk på: Er blot een person, som kommer i klubben, smittet, er vi udsat. Det er en ekstrem smitsom virus.  Det er yderligere et problem, at en del mennesker ikke mærker smitten af corona – man er blot en smule forkølet – og man er derfor måske ikke er så agtpågivende. Problemet er så, at man kan bære smitte fra klubben videre, og det kan i værste tilfælde betyde døden for andre.

Kajakklubber med elitehold står i en udfordret situation. Skal resultater opnås på højt plan, er træning nødvendigt. Derfor har eliteklubberne dispenseret for disse roere. Vi gør det samme i HvK, og Søren Sibbersen, som  står for Eliteholdet, har sammen med holdet som de eneste adgang til træningsfaciliteterne indendørs, med højest 5 roere ad gangen. Da vi andre ikke kommer i klubhuset, indebærer dette ikke en risiko for os. Eliteholdet er i hele perioden ansvarlig for at foretage fornødent afspritning af udstyr, og vi tager særlig hensyn, når klubhuset er tilgængeligt for alle igen.

Bemærk der kan komme yderligere restriktioner, og perioden kan forlænges

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HvK

Coronavirus – restriktioner

Klubben lukker ned for alle sine aktiviteter de næste 14 dage.

Der er således ingen møder eller fællestræning i denne periode i HvK. En undtagelse er eliteholdet, hvor Søren Sibbersen træner ganske få, og vil udvise stor agtpågivenhed.

Det er OK at I ror ude eller træner i meget små grupper indendørs, idet I dog skal følge de regler, der tidligere er meldt ud:

  • Vask hænder grundigt før og efter I benytter træningsudstyr. Grundigt: Mindst 20 sekunder
  • Sprit træningsudstyr grundigt af efter brug (Og for din egen skyld vel også før!)
  • Undlad at komme i klubben, hvis du er sløj
  • Skal du nyse, så sørg for at forhindre dråbespredning – vask hænder grundigt, hvis der nyses i hånden
  • Hold så vidt muligt 1 meters afstand imellem jer
  • Kommer du hjem fra nogle af de områder, der er markeret med rød eller orange på udenrigsministeriets hjemmeside, eller er du i tæt kontakt med nogle i denne situation, så hold dig væk fra klubben i 14 dage.

Regering og myndigheder kan skærpe restriktionerne, og vi vil følge udviklingen og derfor kan det efterfølgende blive nødvendigt med flere tiltag fra vores side.

Baggrunden er naturligvis de tiltag myndighederne og regering har foretaget, og som bakkes op af DIF og dermed også DKF. Pressemeddelelsen kan I læse her nedenfor:


Statsminister Mette Frederiksen annoncerede i dag en række nye tiltag i kampen for at dæmpe udbredelsen af coronavirus. Blandt andet blev det anbefalet kraftigt fra regeringens side, at alle frivillige foreninger indstiller indendørs aktiviteter i to uger.”Fra idrættens side bakker vi op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne. Også selvom det er nogle tiltag, som rammer dansk idræt ekstremt hårdt. Idrætten handler i sin grundessens om at samle mennesker i fællesskaber og komme hinanden ved – både i forhold til udøvere og tilskuere – og det er ikke muligt i den kommende tid,” siger direktør for DIF, Morten Mølholm Hansen og tilføjer.Regeringens opfordring går på indendørs idræt, men DIF anbefaler desuden sine specialforbund også at aflyse udendørs idrætsforeningsaktiviteter i samme periode for at støtte op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelse af smitten.”Det er en situation, som er uden fortilfælde for idrætten, og som ingen har kunnet forestille sig eller forberede sig på. Der ligger nu et vigtigt arbejde foran os alle med at skabe et overblik og finde løsninger i et samarbejde med myndigheder, forbund og idrætsforeninger.”Regeringen opfordrede desuden til at undgå alle forsamlinger med over 100 deltagere i samme periode. Derfor er DIF’s anbefaling til idrætsforeninger og forbund også at aflyse generalforsamlinger og større kursus- og mødeaktiviteter.

Chris Lander, formand for HvK