Generalforsamling 2/12 atter udskudt!

Kære medlemmer

Bestyrelsen har igen besluttet at udskyde generalforsamlingen.

Begrundelse:

  • Der har været flere tilfælde af Covid-19 i klubben for nyligt.
  • Mange af de tilmeldte til GF har meldt afbud pga. karantæne.
  • Bestyrelsen har pt. lige nu et medlem i karantæne.
  • Vi vurderer risikoen for smitte er for stor ved GF, hvis en af deltagerne uvidende har Coronavirus – smittespredningen er p.t. høj.
  • Mange har undladt at melde sig til GF – formentlig af frygt for Covid-19 – så det giver ikke helt mening at afholde den.

Bestyrelsen er vidende om, at der ikke i vores love er taget højde for, at en generalforsamling ikke kan afholdes pga. en pandemi, men sommetider må man udvise rettidig omhu – derfor igen en udskydelse. Vi vender tilbage med en dato, når vi anser Covid-19 pandemien er aftaget tilstrækkeligt.