Bemærk:

Kommende weekend 31/10 – 1/11 2020 er der samling med fælles træning for HvK og Maribo. Roerne vil være på vandet lørdag, og træne indendørs søndag. Vær opmærksom på hvad det betyder for jeres egen træning. Klubstuen og træningslokalet kan ikke benyttes fredag – søndag d. 6., 7. og 8. november 2020, da der bliver lagt nyt linoleum i klubben.

Nye Corona-restriktioner

Som I sikkert ved, er der strammet yderligere op fra regeringens side for at undgå Corona spreder sig yderligere. Det betyder lige nu, at

  • Vi udskyder generalforsamlingen indtil videre til d. 02/12 – 2020 med den udsendte dagsorden som gældende. (Regeringens forsamlingsforbud tilsidesætter vores loves bestemmelser)
  • Styrketræningen om tirsdagen udskydes indtil forsamlingsforbuddet lempes.

Klubbens nuværende regler mht. Corona er stadig gældende, men nu må vi være skarpe på, at der ikke befinder sig mere end 10 personer i klubstue/træningslokalet samlet set. Mht. Ole’s ergometertræning må deltagerne komme præcist til tiden, og forlade træningslokale / klubstue præcist – og uden at gå ind i klubstuen igen –  så forsamlingsforbuddet kan holdes.
Da DIF og DKF endnu ikke har sendt retningslinjer ud, kan der komme yderligere information fra bestyrelsen i nær fremtid.

Ved smitte med Covid-19

Sådan gør du i kajaklubben ved Covid19-smitte

På et tidspunkt rammer smitten formentlig Hvidovre Kajakklub direkte. Vores politik er sådan:

Sekundær smitte – du er gjort opmærksom på, at folk i din nærhed/omgangskreds er smittede:

  • Sørg for selv at blive testet.
  • Hold dig fra klubben til du har fået negativt testresultat.
  • Gør klubmedlemmer, du har været i nærheden af, opmærksom på din risikoprofil og bed dem blive testet også.

Primær smitte – du har fået konstateret Covid19 ved smittetest:

  • Tal åbent om det – det er ikke flovt. Det er bedst du gør noget ved det. Vi overholder GDPR (Persondataforordningen) og må ikke nævne navne på medlemmer med et positiv test – med mindre det er OK for dig.
  • Ved positiv test kontakt næstformand Keld Broksø, 23244152, keld@kb-kommunikation.dk Vi får herefter rådgivning hos Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden. Keld er talsperson ift. klubben og omgivelser i smittesager.
  • Vi lukker ikke klubben, men kortlægger bedst muligt hvem du har været i nærheden af i klubben som smittet. Dem sender vi meddelelser ud til om test og karantæne til du/I har 2 negative tests indenfor 5-6 dage. (Nære kontakter definerer myndighederne/Dansk Idrætsforbund som familiemedlemmer i husstanden eller personer, som man har opholdt sig tættere end én meter af i mere end 15 minutter. I klubben er nære kontakter typisk holdkammerater, trænere mv.)

PS – husk at gøre rent før og efter ergometer- og vægttræning.

(Det er også OK at huske hinanden på det 🙂 )