Krav til færdigheder

For at kunne deltage på instruktionshold skal man kunne opfylde nedenstående krav:

1: Man skal kunne kravle op ved egen hjælp i svømmehallens bassins dybe ende ved startskamlerne. Første gang vurdere Instruktørerne dem, som ikke kan klare kravet på, om vi tror de kan nå at træne sig op på en måned til at klare kravet. Dem som ikke kan og som Instruktørerne ikke vurdere vil kunne træne sig op i løbet af en måned til at klare kravet, tager Instruktørerne af holdet med det samme.

2: Man skal fra hug, kunne rejse sig uden at støtte med hænderne eller trække sig op af noget.

3: Man skal kunne bære sin egen kajak – vægt cirka 18 kg.

4: Under instruktionen skal henvisninger fra Instruktører følges og ikke diskuteres på vandet. Efterfølgende under torsdagsevalueringen er eleven velkommen til at komme med en vurdering af sin opfattelse af en given situation.