Klubbens historie

Den nuværende Hvidovre Kajakklub, beliggende i Hvidovre Havn, blev indviet i 1976, men har rødder længere tilbage. Fem kajakklubber udgør det fundament, som klubben er opbygget af: Hvidovre Kajak- og Kanoklub, Sønderstrand Kajakklub, kajakklubben Triton, Hvidovre Kajakklub Triton og Sønderstrand Kajakklub Triton.

Hvidovre Kajak- og Kanoklub blev oprettet omkring 1930, Sønderstrand 20/6 1927, Triton i 1933, Hvidovre Kajakklub Triton i 1948 og Sønderstrand Kajakklub Triton i 1967.

Meget kort fortalt:

Hvidovre Kajak- og Kanoklub samt Triton havde vigende medlemstal, og slog sig i 1948 sammen under navnet Hvidovre Kajakklub Triton. Klubbens tilholdssted blev det træhus Hvidovre Kajak- og Kanoklub havde på Hvidovre Strandvej mellem spejderhytten og fiskernes små træhuse. De sidste har måttet vige pladsen for et parcelhus.

Da Sønderstrand Kajakklub af Københavns Kommune fik en opsigelse af lejemålet af den grund, deres klubhus lå på, lykkedes det at få klubberne Hvidovre Kajakklub Triton og Sønderstrand Kajakklub slået sammen under navnet Sønderstrand Kajakklub Triton. Navnet var dog kun interessant for de “gamle” medlemmer af SK og Triton, så i 1970 blev navnet ændret til Hvidovre Kajakklub – HvK.

hvk_2

Huset lå oprindeligt tæt ved vandet, men den opfyldning, der i dag udgør Strandparken, havde gjort det til en tung og vanskelig affære at få bådene i vandet. De skulle bæres temmelig langt, og det var et problem. Endvidere var huset ikke tidssvarende: Ingen varme, el eller vand, så det var et stort ønske at få bygget et nyt klubhus. Efter mange og svære forhandlinger med diverse myndigheder, lykkedes det i 1976.

Mere omfattende fortællinger:

Der er gennem årene udgivet nogle fremragende jubilæumsskrifter, som giver et rigtigt godt billede at kajakroning gennem tiderne i Danmark, med fokus på “vores klub”:

Jubilæumsskrift Kajakklubben Sønderstrand (fra 1957)

Hvidovre Kajakklub 1927-1987

jubi2002

Her en kort artikel fra Hvidovre Avis 16. maj 1956 om kajakklubben Tritons skæbne.

Herudover kan du læse klubbens tidligere medlemsblad “Vandposten” gennem en lang årrække.