Åbning af klubben

Vi glæder os til at åbne klubben igen fra mandag den 22/6.

Bestyrelsen har besluttet hvordan – jvf. Kulturministeriet, som 10. juni udsendte 9 siders retningslinjer om åbning af bl.a. fritidsforeninger som vores. Covid-hotline har også henvist til netop de retningslinjer. De kan læses i fuld længde her, hvis I orker:

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf

 Vi kan “oversætte” de retningslinjer til ret enkle spilleregler, som gælder klubbens åbning mandag den 22/6 – og vi holder naturligvis øje med ændringer i retningslinjer:

 • Husk at vaske og spritte hænder inden du går i klubhuset. Bo har organiseret rengøringsplan, men vi har fortsat brug for god håndhygiejne og afspritning fra de beholdere, som Bo har sat op.
 • Det er ”no go” at møde i klubben, hvis du har covid-symptomer. Ligeledes skal du overholde hosteetikette.
 • Forsamlingsforbuddet er nu 500 personer – og har derfor ikke relevans for os udendørs – ud over afstandskrav på 1 meter, som vi skal hjælpe hinanden med at overholde.
 • Indendørs er max deltagerantallet 50 personer.  ”Der må dog max være 1 person pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal.” Når vi følger de retningslinjer betyder det følgende for indendørs lokaler (vi har sat huskesedler op):
 • Klubstue: Max 42 medlemmer (84,35/2kvm = 42).
 • Bad: Max 4 medlemmer (Her overholder vi 1 meter afstand – jvf. regler for svømmehaller.)
 • Omklædning Mænd Max 4 medlemmer (17,97/4kvm = 4 medlemmer)
 • Omklædning kvinder, Max 4 medlemmer: (15,44/4kvm = 4 medlemmer.)
 • Gang Max 2 medlemmer (10/4 kvm = 2)
 • Toiletter, inkl. vask Max 2 medlemmer
 • Træningsrum, Max 12 medlemmer – heraf max. 4 på ergometer + max. 8 til vægttræning på samme tid.

HUSK: du skal afspritte træningsudstyr før og efter brug + du skal medbringe håndklæde og lægge det under dig i træningslokalet, når måtter og diverse bænke bruges. ((Det anbefales p.t. at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet. Dvs. vi skal holde 2 meter mellem hvert ergometer og øvrigt træningsudstyr. Derfor sætter vi grænsen som max. antal medlemmer i træningslokalet til 12)).

 Med venlig hilsen bestyrelsen


Fra bestyrelsen

Handikapturneringen påbegyndes onsdag d. 10/6. da regeringen har åbnet for, at man kan samles op til 50 personer. Der er dog stadig den begrænsning, at vi skal holde mindst 1 meters afstand til hinanden. Handikap begynder som sædvanligt 18:30, og der er mulighed for fællesspisning som vi plejer – dog med ovenstående begrænsning på mindst 1 meter.

Der er endvidere åbnet for, at klubberne kan benytte indendørs aktiviteter igen – men her er der en række forudsætninger der skal være opfyldt, og bestyrelsen er i gang med at få det implementeret. Vi melder ud, når alt er på plads, og I kan benytte klubhuset igen. Det kan tage lidt tid, så vi håber på jeres tålmodighed.

Vi glæder os rigtigt meget til, at vi får mere normale tilstande.

De gældende forudsætninger for åbning af indendørs aktiviteter kan I læse her, hvis det har interesse:

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HvK