Åbning af klubben

Vi glæder os til at åbne klubben igen fra mandag den 22/6.

Bestyrelsen har besluttet hvordan – jvf. Kulturministeriet, som 10. juni udsendte 9 siders retningslinjer om åbning af bl.a. fritidsforeninger som vores. Covid-hotline har også henvist til netop de retningslinjer. De kan læses i fuld længde her, hvis I orker:

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf

 Vi kan “oversætte” de retningslinjer til ret enkle spilleregler, som gælder klubbens åbning mandag den 22/6 – og vi holder naturligvis øje med ændringer i retningslinjer:

 • Husk at vaske og spritte hænder inden du går i klubhuset. Bo har organiseret rengøringsplan, men vi har fortsat brug for god håndhygiejne og afspritning fra de beholdere, som Bo har sat op.
 • Det er ”no go” at møde i klubben, hvis du har covid-symptomer. Ligeledes skal du overholde hosteetikette.
 • Forsamlingsforbuddet er nu 500 personer – og har derfor ikke relevans for os udendørs – ud over afstandskrav på 1 meter, som vi skal hjælpe hinanden med at overholde.
 • Indendørs er max deltagerantallet 50 personer.  ”Der må dog max være 1 person pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal.” Når vi følger de retningslinjer betyder det følgende for indendørs lokaler (vi har sat huskesedler op):
 • Klubstue: Max 42 medlemmer (84,35/2kvm = 42).
 • Bad: Max 4 medlemmer (Her overholder vi 1 meter afstand – jvf. regler for svømmehaller.)
 • Omklædning Mænd Max 4 medlemmer (17,97/4kvm = 4 medlemmer)
 • Omklædning kvinder, Max 4 medlemmer: (15,44/4kvm = 4 medlemmer.)
 • Gang Max 2 medlemmer (10/4 kvm = 2)
 • Toiletter, inkl. vask Max 2 medlemmer
 • Træningsrum, Max 12 medlemmer – heraf max. 4 på ergometer + max. 8 til vægttræning på samme tid.

HUSK: du skal afspritte træningsudstyr før og efter brug + du skal medbringe håndklæde og lægge det under dig i træningslokalet, når måtter og diverse bænke bruges. ((Det anbefales p.t. at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet. Dvs. vi skal holde 2 meter mellem hvert ergometer og øvrigt træningsudstyr. Derfor sætter vi grænsen som max. antal medlemmer i træningslokalet til 12)).

 Med venlig hilsen bestyrelsen