Covid-19 fase 2

Kære medlemmer

Som I sikkert ved, er fase 2 for oplukningen af samfundet vedtaget.

Umiddelbart giver det ikke anledning til ændringer for HvK for nærværende. Den kortfattede nyhed der vedrører os er: Idræts- og foreningsliv – udendørs: Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.

For os betyder det, at vi stadig skal udvise de hensyn, som der er lagt op til:

  • Ingen adgang til klubhuset og omklædning – mød omklædt, og gå i bad hjemme
  • Ikke flere end 10 samlet af gangen ved klubhuset
  • Hold mindst 2 meters afstand
  • Ikke flere end 2 både på ponton (en på hver side), og kun én kajak liggende pr. udendørs kajakstativ. Kom hurtigt ud og ind, så andre kan komme til.
  • Undlad at invitere andre ud på rotur på FaceBook el. lign.

Den 8. juni indledes face 3, og her er den noget kryptiske formulering for vores idræt:

Indendørs forenings- og fritidsliv: På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Det afventer vi så.

I øvrigt lægges der op til, at Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50.

Når vi efter d. 8 juni ser den mere præcise formulering, vil bestyrelsen granske retningslinjerne nøje, og få udarbejdet en plan over, hvordan vi skal indrette os for at overholde bestemmelserne. Det kan tage lidt tid, men lige så snart alt er i orden, får I besked pr. mail.

Forsamlingsforbuddet forhindrer for nærværende, at vi kan afholde handikap-turneringen. Men lige så snart det er muligt at komme i gang med turneringen igen, hører I nærmere.

Med venlig hilsen, Chris Lander, formand