Nye retningslinjer

Kære medlem
Vi har i bestyrelsen lovet at melde ud, hver gang der sker ændringer i retningslinjerne for Covid-19 for sportsklubberne, og som noget nyt, er der nu åbnet op for, at toiletterne må benyttes – de sædvanlige retningslinjer som I kender skal stadig overholdes. Bad, omklædning samt træningslokalet må stadig ikke benyttes. Der er dog mulighed for at bestyrelsen kan mødes i klubstuen.

Handikapturneringen påbegyndes efter d. 8. juni, hvis de nye regler til den tid tillader dette. Der har på FaceBook været en forespørgsel / diskussion om vi skulle påbegynde en tidligere åbning foranlediget af, at en anden klub har påbegyndt deres handikap, men som bestyrelsen læser anbefalingerne fra myndighederne, DIF og DKF er det en usikker vej at begive sig ud på – der skal ikke stilles spørgsmålstegn til vores ansvarlighed og samfundssind i HvK.

Nedenfor ser I sidste nyt fra DGI og DIF, udsendt d. 15/5 til klubberne, som danner grundlag for vores beslutninger:

Kære Klubledelse

Det er sikkert ikke forbigået jeres opmærksomhed, at der er sket en vis åbning i forhold til mulighederne for at dyrke idræt.

Her en liste over DGI og DIF’s nye anbefalinger.

Du må godt

 •     træne kajakpolo
 •     have sporadisk kropskontakt, men helst 2 m afstand
 •     træne børn og unge, hvis der er en træner tilstede.
 •     bruge eget udstyr vest, paddlefloat og spraydeck  m.v. (læs skal helst)
 •     holde administrativt arbejde i klubhuse (F.eks. bestyrelsesmøder).
 •     holde klubtuningsforløb i klubhuse.
 •     holde klubbens toiletter åbne
 •     træne flere grupper, hvis der er tydelig opdeling på vand og mindst 2 m mellem grupperne. Opdeling kan f.eks ske med bøjer.
 •     alle OL/PL -atleter må træne,både inden- og udendørs, så længe de overholder de gældende retningslinjer.
 •     afholde kurser med eksterne deltagere. (Op til 10 forsamlet).


Du må ikke

 •     spille kajakpolokampe
 •     bruge klubhuse til sociale aktiviteter
 •     bruge omklædningsrum og badefaciliteter..
 •     være mere end 10 samlet
 •     være syg, når du tager til træning”


Med Venlig hilsenBestyrelsen i HvKCovid-19 fase 2

Kære medlemmer

Som I sikkert ved, er fase 2 for oplukningen af samfundet vedtaget.

Umiddelbart giver det ikke anledning til ændringer for HvK for nærværende. Den kortfattede nyhed der vedrører os er: Idræts- og foreningsliv – udendørs: Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.

For os betyder det, at vi stadig skal udvise de hensyn, som der er lagt op til:

 • Ingen adgang til klubhuset og omklædning – mød omklædt, og gå i bad hjemme
 • Ikke flere end 10 samlet af gangen ved klubhuset
 • Hold mindst 2 meters afstand
 • Ikke flere end 2 både på ponton (en på hver side), og kun én kajak liggende pr. udendørs kajakstativ. Kom hurtigt ud og ind, så andre kan komme til.
 • Undlad at invitere andre ud på rotur på FaceBook el. lign.

Den 8. juni indledes face 3, og her er den noget kryptiske formulering for vores idræt:

Indendørs forenings- og fritidsliv: På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Det afventer vi så.

I øvrigt lægges der op til, at Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50.

Når vi efter d. 8 juni ser den mere præcise formulering, vil bestyrelsen granske retningslinjerne nøje, og få udarbejdet en plan over, hvordan vi skal indrette os for at overholde bestemmelserne. Det kan tage lidt tid, men lige så snart alt er i orden, får I besked pr. mail.

Forsamlingsforbuddet forhindrer for nærværende, at vi kan afholde handikap-turneringen. Men lige så snart det er muligt at komme i gang med turneringen igen, hører I nærmere.

Med venlig hilsen, Chris Lander, formand