Kontingentsatser

Kontingentsatser i Hvidovre Kajakklub fastsættes på den årlige generalforsamling.
Her er satserne, der blev vedtaget på ordinær generalforsamling 25. oktober 2017. Satserne er gældende fra 1. januar 2018.

Pris pr. kvartal
Barn (indtil 10 år) Kr 130
Ungdom/junior (10 op til 18 år) Kr 355
Senior (fra 18 år) Kr 530
Delaktiv (lukket gruppe – ingen nye indmeldelser) Kr 280
Passiv (årligt) Kr 405
Indmeldelsesgebyr Kr 200

Vær opmærksom på, at man som passivt medlem efter klubbens love har ret til være i klublokalerne og deltage i klubbens liv – men man her IKKE ret til at ro eller benytte træningsfaciliteterne.

Nøgle kan først erhverves, når man er fyldt 15 år og er frigivet, medmindre bestyrelsen har angivet andet jf. klubbens nøglereglement. Der skal betales et gebyr på kr. 100,00 pr. nøgle.