Kontingentsatser

Kontingentsatser i Hvidovre Kajakklub fastsættes på den årlige generalforsamling.
Her er satserne, der blev vedtaget på ordinær generalforsamling 25. oktober 2017. Satserne er gældende fra 1. januar 2018.

Pris pr. kvartal
Barn (indtil 10 år) Kr 125
Ungdom/junior (10 op til 18 år) Kr 350
Senior (fra 18 år) Kr 525
Delaktiv Kr 275
Passiv (årligt) Kr 400
Indmeldelsesgebyr Kr 200

Nøgle kan først erhverves, når man er fyldt 15 år og er frigivet, medmindre bestyrelsen har angivet andet jf. klubbens nøglereglement. Der skal betales et gebyr på kr. 100,00 pr. nøgle.