Nye retningslinjer fra kommunen gældende fra 21/4 – 2021

Kære forening (sendt til kontaktansvarlig og formand – husk at sende videre!)

Fra onsdag den 21. april genåbnes der for yderligere foreningsaktivitet, en genåbning som mange har set frem til!

OBS: jf. tidligere mail pr. d.d. gælder dette lige pt. ikke for Avedøre Sogn, som er lukket ned!

Med virkning fra på onsdag den 21. april gælder følgende for indendørsidrætten:

  • Indendørsidræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 18 år og for voksne over 70 år.
  • For børn og unge til og med 18 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
  • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.

For udendørsidrætten gælder følgende fortsat:

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt
  • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere.
  • Professionel idræt er fortsat undtaget.

Det er stadig ikke muligt at anvende foreningshuse!

De kommende gældende retningslinjer for indendørsidrætten er pt. under udarbejdelse i kulturministeriet, disse vil blive udgivet i uge 16. Som udgangspunkt vil det være følgende retningslinjer, som vil være gældende:

Hver deltager skal have 7,5 kvm, dette gælder også for omklædningsrum.

En standart gymnastiksal er 200 kvm = 26 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele salen)

En standart hal er 1000 kvm = 133 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele hallen)

Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem personer (afstanden vurderes fra næse til næse). Idræts- og foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Der opfordres her til, at man her har ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Man kan dele faciliteterne op, hvis man kan sikre, at der er tydelig afstand mellem hver gruppe. De enkelte grupper skal overholde det gældende forsamlingsforbud (Indendørs = 25 for børn og unge under 18 og 10 for vokse fra 70 år – Udendørs = 50 personer). Grupperne skal holdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Én træner kan ikke undervise flere grupper samtidig.

Det anbefales, at udøvere medbringer eget udstyr, hvis ikke dette er muligt, anbefales det, at udstyret rengøres undervejs eller som minimum efter brug.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfyldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder afsprittes løbende.

Husk at I selv skal sørge for sprit til jeres medlemmer.

Generelt anbefales det, at have ekstra fokus på hygiejne, mindske kontakten til andre og være OBS på symptomer.

Hvis der sker ændringer i retningslinjerne, vil vi naturligvis sende en opdatering.

Hvis I har spørgsmål, er vi klar til at modtage disse.

God søndag.

—-

Venlig hilsen
 
Dorthe Lauridsen
Foreningskoordinator